Sunset Barbell And Functional Workout.

SUNSET BARBELL AND FUNCTIONAL WORKOUT ry

Olemme Suomen Painonnostoliiton alainen seura. Noudatamme painonnostoliiton vastuullisen seuratoiminnan ohjeistuksia.

Vastuullisuus:

 • epäasiallinen käyttäytyminen ( esim kiusaaminen, seksuaalinen häirintä)
 • Et ole yksin- palvelu
 • Turvallisen toimintaympäristön luominen ja kehittäminen
 • kiusaamisvapaa pelikenttä

Yhteiset pelisäännöt ja toiminta periaatteet:

 • kunnioitan muita harrastajia, vanhempia sekä valmentajia
 • kuuntelen, olen läsnä ja noudatan annettuja ohjeita
 • turvallinen harrastusympäristö kuuluu meille kaikille, huomioin suorituksen aikana omasta ja muiden turvallisuudesta
 • pyydän tarvittaessa apua ja tukea
 • autan oman osaamisen mukaan myös muita harrastajia
 • huolehdin omista ja yhteisistä tavaroista sekä siisteydestä
 • jokainen meistä on yksilö. Kehitymme jokainen omalla vauhdilla. En arvostele enkä ”dissaa” toisen tekemistä.

Kenenkään ei tarvitse hyväksyä epäasiallista käyttäytymistä eikä ketään ei jätetä yksin.

Mitä epäasiallinen käyttäytyminen on ?

 • toistuvaa henkilön ominaisuuksien, luonteenpiirteiden tai yksityiselämän mustamaalausta 
 • treeniyhteisön ulkopuolelle jättämistä 
 • huutamista, haukkumista, asiatonta nimittelyä, pahan puhumista toisesta tai naurunalaiseksi saattamista 
 • fyysistä väkivaltaa tai sillä uhkailua 
 • epäasiallista valta-aseman väärinkäyttöä 
 • seksuaalista häirintää 
 • sukupuoleen perustuvaa häirintää 
 • päihteisiin liittyvää epäasiallista käytöstä
 • syrjintää rodun, kansalaisuuden tms. vuoksi

Miten toimia, jos kohtaat epäasiallista käyttäytymistä? 

 • Kerro tapahtuneesta ryhmän valmentajalle. Mikäli asiaa ei saada ratkaistua, valmentaja vie asian eteenpäin selvitettäväksi 
 • Koita kertoa epäasiallisesti käyttäytyvälle, että hänen toimintansa ei ole hyväksyttävää ja tämän täytyy loppua. Puuttuminen ei aina ole helppoa tai mahdollista, joten on erittäin tärkeää myös kertoa asiasta seuran valmentajalle. 
 • Voit tarvittaessa kirjata ajan ja paikan ylös. 
 • Väestöliiton Et ole yksin- palveluun voi myös olla yhteydessä nimettömästi, jolloin voit keskustella luottamuksellisesti turvallisen aikuisen kanssa. 

Seura puuttuu aina epäasialliseen käytökseen. Toiminnassa tapahtuneessa tapauksessa jäsenelle voidaan antaa huomautus, varoitus tai erottaa, jos tilanne sitä vaatii.   

Materiaali linkit: